DECLARATIE PUBLICA cu privire la utilitatea bicicletei

George_Culda_Director_Marketing_Veloteca

George Culda – Director Marketing Veloteca

Asociatia Producatorilor, Importatorilor si Comerciantilor de biciclete din Romania (ASPIC)

impreuna cu Federația Bicicliștilor din Romania (FBR), având susținerea entitatilor membre,

SUBLINIEM CĂ BICICLETA:

 • Este un mijloc de transport modern, de viitor, tot mai utilizat în statele dezvoltate din UE şi din alte zone ale lumii.
 • Are un potenţial de utilizare în România foarte mare, dar încă foarte puţin valorificat.
inaugurarea-pistelor-de-biciclete-din-sibiu

Klaus Iohannis, primarul Sibiului, participa la inaugurarea primei etape de amenajare si marcare a pistelor de biciclete din Sibiu

 • Este benefică economiei, putând crea noi locuri de muncă, dezvolta noi structuri de producţie şi servicii specifice, atrage investiţii şi clienţi externi, promova tehnologii moderne şi atrage dezvoltare economică durabilă a unor zone sau sectoare.
 • Este benefică social, din punct de vedere al integrării şi armoniei, atenuând percepţia discrepanţelor şi inegalităţii (între şoferi şi restul lumii, între posesor de vehiul foarte scump şi foarte ieftin, între cine conduce şi cine e doar pasager etc.), facilitând mobilitatea şi a celor dezavantajaţi, promovând un contact mai efectiv între oameni, facilitând interacţiunea şi incluziunea socială, dialogul şi relaţiile interumane într-o măsură mult mai mare decât în cazul deplasării cu autoturisme.
Roxana Bituleanu FELT _ Mos Ion Roata

Roxana Bituleanu – Director General Mos Ion Roata si echipa FELT Romania

 • Este benefică cunoaşterii de sine, precum şi cunoaşterii altor oameni şi o mai bună cunoaştere şi înţelegere a mediului antropic şi natural înconjurător, asigurând posibilitatea unei percepţii mai directe şi nemediate asupra celor din jur într-o măsură mult mai mare decât în cazul deplasării cu mijloace de transport motorizate sau care prin viteza ridicată sau separarea de mediu şi de semeni reduc contactul şi percepţia.
 • Este eficientă spaţial, ocupând o suprafaţă redusă atât în deplasare cât şi în staţionare, reducând aglomeraţia în trafic şi suprafaţa necesară pentru căile de comunicaţie şi parcări.
Piste_biciclete_Brasov

Piste pentru biciclet la Brasov

 • Este un mijloc de transport relativ ieftin, accesibil practic aproape oricui şi ca achiziţionare şi ca întreţinere, mai ales în comparaţie cu un autoturism, iar costurile pentru realizarea şi întreţinerea infrastructurilor specifice sunt mult mai reduse decât pentru alte forme de transport, realizând deci şi importante economii la bugetele publice.
 • Se integrează uşor şi bine cu alte forme de transport ( rutier, aerian, feroviar, naval) şi favorizează transportul intermodal.
Radu Mititean CCN

Radu Mititean – Director Executiv Clubul de Cicloturism Napoca

 • Este un mijloc de transport ecologic, care nu emite noxe şi nu produce zgomot, fiind totodată foarte eficient energetic, având ciclu de viaţă potenţial lung, neconţinând componente toxice sau greu reciclabile şi consumând relativ puţine resurse la producere, întreţinere şi dezafectare.
 • Este un mijloc de transport relativ comod, permiţând prin tehnologiile moderne parcurgerea cu un efort fizic redus sau mediu a unor distanţe apreciabile în timp rezonabil, inclusiv în caz de relief accidentat sau în necesitatea de a transporta şi bunuri sau alte persoane.
Cristi Schneider Veloteca

Cristi Schneider – Director General Veloteca

 • Este un mijloc de transport suficient de rapid pentru diversele utilizări, fiind în mediul urban în foarte multe cazuri în medie, chiar semnificativ, mai rapid decât autoturismele.
 • Permite învăţarea uşoară a conducerii ei pentru aproape oricine, indiferent de vârstă, nivel de instruire, capacităţi fizice şi alţi factori.
Mircea Florescu CUBE

Mircea Florescu – Director General BikeXpert și echipa CUBE Romania

 • Este utilizabilă legal şi în siguranţă de aproape oricine şi în aproape orice situaţii, inclusiv la vârste foarte fragede sau înaintate sau în stări fiziologice sau de sănătate mai particulare sau în prezenţa altor factori care ar împiedica legal sau practic conducerea unui vehicul de alt tip.
 • Este un vehicul sănătos, întreţinând condiţia fizicã, combătând sedentarismul şi contribuind la menţinerea stării de sănătate a utilizatorilor şi la sănătatea publică în general, reducând semnificativ riscul de boli cardiovasculare şi de obezitate, dar indirect şi de cancer şi alte afecţiuni, şi neprezentând totodată riscuri pentru sănătatea utilizatorilor şi pentru terţi dacă este corect utilizată.
Voinescu EXPLORER

Fam. Voinescu – proprietarii retelei de magazine EXPLORER

 • Este un vehicul nepericulos pentru utilizator şi pentru alţii, dacă este corect utilizată şi respectată şi de către ceilalţi, existând un potenţial redus de accidentare gravă a altor persoane faţă de cazul vehiculelor cu motor şi existând un potenţial redus de accidentare a conducătorului şi pasagerilor bicicletei dacă infrastructurile şi starea tehnică sunt adecvate şi sunt respectate alte cerinţe necesare.
 • Este un vehicul foarte versatil, fiind un avanatajos mijloc de transport urban cotidian în scop utilitar, atât pentru deplasare proprie, cât şi pentru transport de bunuri şi persoane, inclusiv în scop profesional, dar şi un mijloc de deplasare în scop recreativ, turistic, sportiv, de agrement etc. şi un mijloc de agrement sau sport în sine.
Dan Muraru GIANT

Dan Muraru – Director General si echipa GIANT Romania

 • Permite mare economie de timp pentru că în mediul urban este adesea cea mai rapidă formă de transport, ci şi pentru că folosirea ei în scop utilitar este implicit şi exerciţiu fizic şi poate completa sau suplini timpul (adesea puţin sau lipsă) ce ar trebui special alocat sportului de către omul modern. Spectrul larg de itinerarii posibile pentru o anumită deplasare în scop utilitar permite variaţia şi implicit experienţe cu valenţă turistică şi de cunoaştere fără timp alocat expres iar viteza mare de deplasare în comparaţie cu turismul pedestru permite vizitarea mai multor obiective într-un anumit interval temporal şi o mare flexibilitate în planificare şi derularea turelor, deci şi eficienţă.
Conferinta de presa - Salonul Bicicletei

Conferinta de presa – Salonul Bicicletei

 • Este favorabilă turismului, prin posibilitatea de a da facil şi o conotaţie turistică deplasărilor în scop utilitar (alegerea unor trasee mereu noi) în comperaţie cu cazul deplasării cu mijloace de transport rapide sau în comun sau pe rute de tranzit. De asemenea, o bună parte din utilizatorii bicicletei în scop utilitar devin în timp interesaţi şi de cicloturism şi viceversa. Cicloturismul permite vizitarea, cu costuri mai reduse şi într-un timp relativ scurt a multor obiective turistice naturale şi culturale, într-un mod mai apropiat de naturã şi de oameni, mai prietenos faţã de culturã şi mediul înconjurător şi care nu subminează durabilitatea turismului cum o fac formele motorizate, şi necesitând investiţii relativ reduse şi aducând venituri ridicate, fiind astfel una din cele mai dezirabile forme de turism.
Valentin Ionescu Aspic

Valentin Ionescu – Director Executiv Aspic

 • Este favorabilă sportului, deplasarea cu bicicleta fiind implicit şi o formă de sport şi activitate fizică, inclusiv în cazurile când scopul folosirii este unul utilitar sau recreativ. De asemenea, ciclismul ca sport este atrarctiv pentru practicanţi şi pentru public, ramurile, probele şi  disciplinele fiind în rapidă diversificare şi dezvoltare şi atrăgând tot mai mulţi participanţi dar şi spectatori. Ca sport practicat de regulă “outdoor” şi implicând de regulă efort fizic de durată şi multiple calităţi fizice şi psihice, ciclismul este mai benefic pentru practicanţi decât multe alte tipuri de sport, cum sunt de exemplu cele cu efort “de vârf” de scurtă durată.

Vă mulțumim pentru sprijinul și interesul acordat! Să aveți succes!
ASPIC declară FAIRPLAY în sport și afaceri!
foto:
arhivele Veloteca, CCN

Noiembrie 2015

Președinte ASPIC,                                                              Vicepreședinte si fondator FBR,

Roxana Bituleanu                                                                George Culda

Director Executiv ASPIC,                                                  Președinte FBR

Valentin Ionescu                                                                  Radu Mititean